• 14

YETİŞKİN PSİKOLOGU

Yetişkin psikologu bölümü yetişkinlerin yaşantılarında yüzleşemedikleri sorunları, geçmişten gelen travmaları, gelecek ile ilgili kaygıları azaltan olmak istediğiniz değil, olduğunuz insanı hatırlatan bir bölümdür. Yetişkin psikologu bölümü, yetişkin bireylerin hayatta anı yaşayan, şu anın kıymetini bilen, tüm yaşantısında farkın dalık kazanan, geçmişteki tüm hataları ile yüzleşe bilen birer birey olmasını sağlayan temel psikoloji bölümüdür.

 

YETİŞKİN PSİKOLOGU BÖLÜMLERİ :

Yetişkin Terapisi :

Yetişkinlerin bireysel olarak başvurduğu terapidir. Sorunları ile yüzleşme, farkındalıklarının artması geleceği ile kaygılarının azalması, geçmiş de oluşan travmalara bağlı şu anda yaşanan problemlerin çözümünü hedefler.

Aile Terapisi :

Aile en küçük sosyal sistemdir. Aile terapisi, ailenin devamının sağlanabilmesi, sevgi ve saygının temel alındığı mutlu bir birlikteliğin oluşmasını hedefler.

Cinsel Terapi :

Yetişkin bir bireyin cinsel olgunluğa erişmiş olması, yaşantısında bir yada bir çok sebep ile cinsel bozukluk yaşaması bu durumun fizyolojik değil psikolojik olması durumunda, yetişkin psikologu bireyim tüm yaşantısını inceleyerek sebep sonuç ilişkileri çıkarması yaşanılan sıkıntının farkında lığının artmasını hedefler.

Cinsel Kimlik :

Cinsel kimlikler ve rol değişimleri olarak bilinen cinsel kimliğini tam anlamı ile karşılayamayan yetişkin bireylerin psikolojik problemidir.

Homoseksüel

Heteroseksüel

Yetişkin psikologu cinsel kimlik kargaşalarına bireyin hissettiklerinin ne olduğu, bu durumun bireyde yarattığı kaygı ve korkunun azaltılmasını hedefler.

Depresyon :

Yetişkin bireylerde, hayat akışında yaşanan üzüntü, kırgınlık ve mutsuzluk anlarının sürekliliği durumudur. Hiç sebepsiz yere tekrarlanması baş edilemez duruma gelmesi ve hayatın akışını bozması durumunda başvurulması gereken kişi yetişkin psikologu olmalıdır.

Fobiler :

Yetişkinlerin çocukluk, ergenlik yada daha sonradan oluşan takıntıları olabilir. Bu takıntılar yetişkinin hayat kalitesini etkiler hale geldiğinde yetişkin psikologu bu durumu fobi olarak nitelendirir ve tedavi süreci ile hayat kalitesi yükseltilebilir. fobiler bireyim bir uyarıcıya karşı aşırı anksiyete duymasıdır.

Anksiyete :

Yetişkin bir bireyin bir uyarıcıya karşı korku ve kaygı duyma durumudur. Yetişkin psikologuna baş vuran bireylerin çoğunluğunda gözlemlenmektedir. Anksiyete sıklığı bireyde psikolojik problemleri arttırır. Kişi nin korkuları ile yüzleşmesi, farklında lığının artması kendi kendine telkin verebilir duruma gelebilmesi için yetişkin psikologu ile görüşülmeli düzenli seans alınmalıdır.

Öfke Kontrolü :

Öfke bireyin yaşamında hoşuna gitmeyen düşünceleri, sıkıntısını, mutsuzluğunu hiddetle dışa vurum şeklidir. Öfke insani bir duygudur. Öfke şiddeti kişinin kontrol edebileceği bir seviyede olmalı diğer insanlara zarar vermemelidir. Eğer bir yetişkin çok sık öfkeleniyor ise, bu durumu yatıştırmada zorluk çeliyor ise mutlaka öfke kontrolü tedavisi için yetişkin psikologuna başvurmalıdır.

Kişilik Bozukluğu :

Yaşamlarının sığ olduğunu, aldığı kararların yetersiz kaldığını, imkanlarını kullanamadığını gören bireylerin kişiliklerinin gelişmediği, kişiliklerinin geçmiş de bir yerde gelişmesinin engellendiği düşünülür. Bu durumun düzene girmesi daha doyurucu bir hayatın yaşanması yetişkin psikologunun öngörüleri ile mümkün olacaktır.

Yeme Bozukluğu :

Bir bireyin yemek yemek den zevk alması doyduktan sonrada yemek yemesi ve bunu kontrol edememesi, zaman zaman bu durumunda artış olması durumu Bulimia Nevroza olarak adlandırılır.

Bir genç yetişkinin kilo almak dan korkarak yediklerini bilerek dışarıya çıkarması, bu çıkarımın zamanla kontrol dışına çıkması durumuna Anoreksia Nevroza denilmektedir.

Her iki durum da psikolojiktir. Bu durumun yetişkin psikologu tarafından yoğun seanslarla irdelenmesi gerekmektedir.

Yetişkinlerde Hiperaktivite :

Çocuklarda görülen hiperaktivite ve dikkat eksikliği durumunun uzun süreli yetişkinlikte de devam etmesi durumudur. Hem ilaç tedavisi hemde psikolojik destek  ile desteklenmelidir.